نرم افزار جامع انبار داری، مدیریت تولید، سفارشات و کنترل موجودی، محاسبه قیمت تمام شده کالا، درختواره محصول، مدیریت اسناد و تحقیق و توسعه و ماژول های مدیریتی به برترین کیفیت توسط شرکت سامون کاسپین طراحی و پیاده سازی شده است.