ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری، شبکه و  خدمات فرهنگی، تبلیغاتی همچون تور مجازی ، بسته های مالتی مدیا

 

•ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری کسب وکار تجاری بر اساس فرایندهای عملیاتی سازمان‌های متوسط و بزرگ در صنایع مادر، تولیدی، خدماتی و بازرگانی

• ارائه‌ راهکارهای نرم‌افزاری برای کسب وکارهای کوچک
• ارائه‌ راهکارهای خاص فناوری اطلاعات برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی
ا ارائه‌ خدمات آموزش، استقرار و پشتیبانی راهکارهای نرم‌افزاری
• ارائه خدمات مهندسی شبکه‌های پیشرفته و امنیت اطلاعات
• ارائه خدمات فرهنگی و تبلیغات مجازی همچون تور مجازی ، بسته های مالتی مدیا، نرم افزارهای کاربردی
و ساخت بسته های سامانه اطلاعات جغرافیایی

ساخت انواع وبسایت و نرم افزارهای تحت اینترنت